+420 730 513 348 | kladno@klinikamd.cz | Jsme smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, RBPZP

Ceník

S poukazem FT od lékaře je zdravotní péče bez hotovostní úhrady, je ale hrazen servisní poplatek 400 Kč. 
Žádáme pacienty, aby FT poukaz nechávali u terapeutů nebo na recepci kliniky a to již při objednání na terapii.

Vzor FT poukazuSmluvní pokuta
Náš čas je drahocenný, stejně jako ten Váš, proto akceptujeme omluvu nejpozději den předem, ale omluva v den terapie pro nás znamená ztrátu času a tak Vás požádáme o úhradu 1/2 z ceny terapie. Děkujeme za pochopení.

Stáže studentů i vystudovaných terapeutů
Z důvodu zvýšeného zájmu o stáže na naší klinice zpoplatňujeme stáže na 70 Kč / hodinu.

Servisní poplatek při ošetření pacientů s FT poukazem
Poplatek slouží k úhradě služeb nehrazených zdravotní pojišťovnou (administrativní úkony spojené s ošetřením, oznámení sms zprávou o terapii, hygienické prostředky, úklidové služby, náklady na komunikační technologie a další). Potvrzení o úhradě poplatku zasíláme elektronicky na email pacientům. Emailovou adresu uveďte do papírové formy informovaného souhlasu, který dostanete před vyšetřením.
400 Kč

Vstupní vyšetření

Součástí délky terapie je nutná zdravotní dokumentace.

990 Kč
Vstupní ošetření garantkou kliniky Evou Novákovou, Dip. MDT
Vstupní vyšetření nejlepší českou odbornicí na léčbu dle přístupu R. McKenzieho. Eva Nováková získala vzdělání přímo na základě spolupráce se zakladatelem přístupu Robinem McKenziem na Novém Zélandu. Celoživotně se vzdělává a rozvíjí tento přístup v České republice, kde vede McKenzie Institute Czech Republic, je odborným metodikem v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a garantkou naší Certifikované McKenzie kliniky. Součástí terapie je zdravotní dokumentace.
1 290 Kč

Kontrolní vyšetření - 30 minut

Součástí délky terapie je nutná zdravotní dokumentace.

590 Kč
Kontrolní ošetření garantkou kliniky Evou Novákovou, Dip. MDT
Kontrolní vyšetření nejlepší českou odbornicí na léčbu dle přístupu R. McKenzieho. Eva Nováková získala vzdělání i na základě spolupráce se zakladatelem přístupu Robinem McKenziem na Novém Zélandu. Celoživotně se vzdělává a rozvíjí tento přístup v České republice, kde vede McKenzie Institute Czech Republic, dále je odborným metodikem v Ústřední vojenské nemocnici v Praze a garantkou naší Certifikované McKenzie kliniky. Součástí terapie je zdravotní dokumentace.
690 Kč

Kontrolní vyšetření - 45 minut

Součástí délky terapie je nutná zdravotní dokumentace.

890 Kč

Kontrolní vyšetření - 60 minut (po domluvě s pacientem)

Součástí délky terapie je nutná zdravotní dokumentace.

1150 Kč

Kineziotaping
Aplikace kinesiotapu slouží k zdůraznění nebo prodloužení efektu terapie. Lze použít také k dočasné korekci postavení kloubů.
Ošetření kineziotapem není hrazeno zdravotními pojišťovnami a musí být uhrazeno zvlášť.

10 cm/10Kč

CHCETE SE PORADIT OHLEDNĚ VAŠEHO PROBLÉMU NEBO SE NECHAT OBJEDNAT?

KONTAKTUJTE NÁS

730 513 348