+420 730 513 348 | kladno@klinikamd.cz | Jsme smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, RBPZP

Zbavte se bolesti unikátní rehabilitační metodou

Zbavte se bolesti unikátní rehabilitační metodou

Poznejte McKenzie metodu

Mezi nejčastější bolesti lidí patří ty, které jsou spojeny s pohybovým ústrojím. Je to například bolest zad či kloubů. Proti bolesti bychom neměli bojovat jen za pomocí léků, ale především správným pohybem a cvičením. U déletrvajících a velmi bolestivých stavů zvažte pomoc kvalifikovaných rehabilitačních a fyzioterapeutických odborníků ideálně s titulem Cert. MDT, kteří vám pomohou odhalit, zda je možné řešení nalézt neinvazivně skrz pohybovou prevenci, či je potřeba vyhledat pomoct lékaře.

Nejpodloženější a odborně nejprověřenější na českém trhu je McKenzie metoda, jejíž principy stojí právě na důsledné anamnéze pacienta a diagnostice tak, aby byly odhaleny příčiny bolesti a sjednán efektivní plán léčby.

McKenzie metoda je mezinárodně uznávaná metoda vyšetření a léčby akutní i chronické bolesti páteře a jiných kloubů. Za jejím zrodem stojí novozélandský fyzioterapeut Robin McKenzie a do českého prostředí ji přenesla Eva Nováková, zakladatelka českého McKenzie Institutu. Institut sdružuje certifikované fyzioterapeuty po celé ČR. Díky Evě Novákové byl Mezinárodním McKenzie institutem udělen status první Certifikované McKenzie klinice v ČR, která se nachází na Kladně.

„Mnoho problémů s pohybovým aparátem se může odvíjet od opakovaně prováděných  běžných denních pohybů a pozic těla v nesprávné míře  - nerovnováhou v zatížení těla. To působí bolest. Podstatou McKenzie metody je diagnostika původu potíží a určení míry opakování určitých pohybů a pozic držení těla, které mohou bolest často zcela odstranit a současně obnovit funkci v daném kloubu."

McKenzie metoda využívá celkového vyšetření pohybů a možností zatížit tělo postupně a ne nárazově. Terapeut hodnotí získané údaje a chování nebo změny bolesti díky postupnému systematickému zatížení těla,“ představuje metodu Eva Nováková.

„Klíčovým momentem je vstupní vyšetření odborně vyškoleným fyzioterapeutem – bezpečná a spolehlivá cesta k dosažení předběžné diagnózy, na jejímž základě je stanoven přesný odpovídající léčebný plán,“ říká PhDr. Kryštof Kuba, vedoucí terapeut první Certifikované McKenzie Kliniky v Kladně. Tuto léčebnou metodu aplikoval i na naše olympioniky, jejichž fyzioterapeutem byl PhDr. Kuba během zimních olympijských her v Koreji.

Autoterapie – samostatná léčba

Autor metody Robin McKenzie a jeho kolegové prokázali velkým množstvím silných studií, že většina pacientů s bolestmi zad se dokáže vyléčit sama resp. po instruktáži zkušeného fyzioterapeuta se vzděláním Cert. MDT.

„Více než 75 % bolestí zad se dá vyléčit pomoci autoterapie. Podobně tomu je i u jiných kloubů resp. částí těla. Autoterapie povzbuzuje a snižuje závislost na lékaři, navíc působí i jako dobrá prevence. McKenzie metoda podporuje potenciál lidského těla k přirozenému uzdravení, bez nutnosti medikace nebo chirurgického či ortopedického zákroku,“ říká PhDr. Kryštof Kuba a dodává: „Pacienti, kteří dodržují doporučenou McKenzie terapii, mají mnohem méně přetrvávající obtíže a jsou schopni předcházet recidivám. Pokud se nové obtíže objeví, zvládnout zpravidla na základě zaškolení terapeutem rychle a efektivně správným cvičením obtíže odstranit.“