+420 730 513 348 | kladno@klinikamd.cz | Jsme smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, RBPZP

Nespolupracující pacient

Nespolupracující pacient

(NE)spolupracující pacient

V každé profesi nalezneme ten nepříjemný rozkol mezi budováním dobré služby, dobrého jména a zdravou mírou asertivity. I v naší praxi je tak běžné, že naši fyzioterapeuti tráví mnoho energie a času na budování důvěry u našich pacientů tak, aby bylo očekávání co nejvíce podobné výsledné realitě. Patří to k naší profesi, stejně jako k profesím ostatním. 

Náš vedoucí kliniky, PhDr. Kryštof Kuba, sepsal upřímná slova na téma důvěry mezi pacientem a fyzioterapeutem, a přání užší spolupráce. 


Náš postup při léčbě je při vstupním vyšetření standardní. Nejprve si s pacientem stanovíme cíl návštěvy a často se dozvíme, že by se rádi naučili cvičit a zbavit se problému. Pacienta se dotážeme na velké množství informací a už v průběhu dotazování si v hlavě selektujeme problematiku, která by mohla pacienta tížit. Často už na základě rozhovoru a vzájemného naslouchání (pacient – terapeut) poznáme pohyby nebo polohy, které pacientovi dělají dobře a které mu naopak škodí. Mnoho pacientů si vůbec neuvědomuje, že jejich problém lze často poměrně elegantně vyřešit, a že jejich pohyb by nemusel být bolestivý, pokud by tak často nebyli v pozicích, které jim bolestivost způsobí.

Po vyzpovídání pacienta vyšetříme a spolu s ním hledáme právě pozici nebo pohyb, který jejich obtíže snižuje. Nicméně při cvičení mohou určitou bolestivost cítit a daná tolerance bolestivosti je tím objasněna. Po prvním vyšetření odchází pacient nejčastěji s opravenou pracovní i odpočinkovou pozicí a odnáší si pouze jeden "cvik", kterým může být např. leh na břiše. Tuto změnu režimu musí ovšem dodržet několikrát za den, pokud to jeho obtíže zásadně nezhoršuje. 

A zde narážíme na kámen úrazu - mnoho pacientů nedokáže tento režim udržet ani dva dny. Na kontrole tedy nejčastěji opravujeme provedení domácího úkolu, ale hlavně se dozvídáme, že na cvičení zapomněli, anebo ho zdaleka nedělali tak často, jak bylo požadováno. Anebo se nás ptají, zda dnes nebude místo tohoto postupu masáž pro uvolnění kumulované bolesti.

Fyzioterapeut není masér ani kondiční trenér. Jsou to odlišné profese. S maséry i trenéry velmi spolupracujeme a jejich práce si vážíme. Od nás ale očekávejte jiný přístup.

Pokud ani na třetí terapii pacient znatelně nespolupracuje, nemá cenu v terapii pokračovat a je to důvodem k ukončení léčby. Toto sdělení je podmíněno našimi zkušenostmi, a ač se může zdát přísné, má své opodstatnění.

Stejný problém vzniká, když se pacient omluví dvakrát v týdnu hodinu před terapií. A navíc je důvodem nedostatek času. V tomto případě určitě každý chápe, že je neslušné zabírat někomu jinému místo, zvlášť když na terapie se čeká běžně několik týdnů.

Prosíme, respektujte tedy, že v rámci našeho přístupu postupujeme podle výše uvedeného.

Děkujeme a těšíme se na spolupracující pacienty.