+420 730 513 348 | kladno@klinikamd.cz | Jsme smluvním zdravotnickým zařízením VZP, ČPZP, ZPMVČR, OZP, RBPZP

Mgr. Simona Kubová, Ph.D., Cert. MDT

Mgr. Simona Kubová, Ph.D., Cert. MDT

Simona Baumrtová je nejen fyzioterapeut, ale zároveň i profesionální sportovkyně. Mluví se o ní jako o nejúspěšnější plavkyni současnosti. Je mnohonásobnou mistryní České Republiky a dvojnásobnou olympioničkou. Sama využívá své bohaté zkušenosti ze sportovní praxe v kombinaci s McKenzieho metodou a s našimi ostatními fyzioterapeuty je v úzké spolupráci při konzultacích zranění sportovců.

Profesionální dráha:

2017 – současnost Fyzioterapeut v sanatoriu Helios v Chomutově
2016 – současnost trenérská škola plavání 1. třídy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Téma závěrečné práce: Rekordní sezona, vedoucí práce: Mgr. Dušan Viktorjeník, Ph.D.
2015 – současnost doktorandské studium obor Kinantropologie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Téma disertační práce: Porovnání svalové aktivity vybraných svalů pletence ramenního vyšetřením EMG ve vodním prostředí u kraulerů trpících bolestmi ramenního kloubu, kompenzace bolesti, vedoucí práce: doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc.
2013 – 2015 magisterský studijní obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Téma diplomové práce: Diagnostika přetížení anteriorní části ramenního kloubu u vrcholových plavců a možnosti kompenzace, vedoucí práce Mgr. Lenka Satrapová, Ph.D.
2010 – 2013 bakalářský studijní obor Fyzioterapie na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK. Téma bakalářské práce: Kazuistika fyzioterapeutické péče po fraktuře diafýzy ulny, vedoucí práce Mgr. Miroslava Jalovcová.
2004 – 2010 středoškolské vzdělání – všeobecné státní Gymnázium v Chomutově.

Další vzdělání a osvědčení:

Rozhodčí plavání III. třídy
Trenér plavání III. třídy
Terapeutické využití kinesiotapu ve sportu
MDT část „A“
MDT část „B“
MDT část „C“
MDT část „D“
Složení mezinárodní certifikované zkoušky MDT